Podziękowania dla uczestników mistrzostw

24.09.2013

Organizatorzy Mistrzostw Europy WAKO serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom imprezy na ich udział, entuzjazm, wolę walki, zaangażowanie, przestrzeganie zasad  fair play w zawodach.

 

Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do pomysłu i realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do władz Krynicy-Zdroju na ręce Pana Burmistrza Krynicy-Zdrój dr Dariusza Reśko. Dziękujemy także dyrektorowi MOSiR, gdzie odbyły się zawody Panu Jerzemu Szyszka wraz z zespołem ośrodka.

Wielkie dzięki dla Pana Krzysztofa Matuły wraz ze współpracownikami za autorski program zorganizowania logistyki podczas imperezy. Kolejne podziękowania dla firmy WACTUR zajmującej się także logistyką skierowaną na duże grupy uczestników.

Dziękujemy właścicielom i managerom hoteli, gdzie zakwaterowani byli uczestnicy mistrzostw za ich cierpliwość i dostateczne dostosowanie ośrodków do wymogów poszczególnych grup,

Dziękujemy naszym wspaniałym wolontariuszom za ich wkład w organizację tej imprezy.

Dziękujemy wszystkim innym osobom lub instytucjom tutaj nie wymienionym za ich zaangażowanie i pomoc w organizacji tej imprezy.

Najważniejszy jest wynik sportowy - 3 miejsce Polski w klasyfikacji medalowej to sukces na który pracowaliśmy wszyscy.

 

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy WAKO.

 

Debug: (0,114206) - (usage: 16892200) - (peak: 17015696)
0,114165 / 29 / 16691976 / 17015696